Siirry sisältöön

3J Servomoottorin harjoittelulaitteisto

3J-SMK Ohjelmoitavalla ohjauksella toteutettu servomoottorin harjoittelulaitteisto ammatilliseen opetukseen
 • Tuotenumero: 3J-SMK
 • 3J-SKK Harjoituslaitteiston avulla opiskelija harjaantuu nykyaikaisissa CNC- ja robottikäytöissä esiintyvien servomoottorikäyttöjen asennus-, kytkentä-, säätö- ja käyttötehtäviin.
 • Harjoitustehtävät suoritettuaan, opiskelija:
 • osaa selvittää servomoottorikäytön rakenteen ja ohjausmenetelmät
 • pystyy itsenäisesti, piirustusten avulla, kokoamaan (asentamalla, johdottamalla, kytkemällä ja säätämällä) 1-akselin servomoottorikäytön toimivaksi kokonaisuudeksi lähestymiskytkimineen ja antureineen
 • pystyy laatimaan sovellutuskohtaisia käyttöohjelmia PC-pohjaisella ohjelmointilaitteella servomoottorikäytön ohjaamiseksi ohjausjärjestelmän avulla
 • on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen.
 • oppii käyttämään Omronin ohjelmointiympäristönä toimivaa sekä alalla yleisesti käytössä olevaa IEC 61131-3 standardin mukaista Sysmac Studio – ohjelmaan
 • tutustuu liikkeenohjauksessa käytettävää PLC Open – ohjelmaan
 • Harjoituslaitteisto sisältää:
 • ohjauskeskuksen
 • Omron servologiikan
 • Omron servo-ohjaimen
 • turvareleen sekä turvakytkimen
 • 230 VAC/24 VDC virtalähteen
 • käyttöpaneelin operointi painikkeineen
 • servomoottorin anturoinnilla (enkooderi)
 • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet
 • lineaarijohde -liikelaitteistossa tarvittavine rajakytkimineen
 • jauhemaalatun asennuspöydän jaloilla