Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Siirry sisältöön
Chicago Pneumatic CPA 7,5, 5,5 kW ruuvikompressorit

Ruuvikompressori

Chicago Pneumatic CMP ruuvikompressori osat

CP ruuvikompressori, tehoa kompaktissa paketissa

Ruuvikompressori on paras ratkaisu korjaamolle silloin, kun paineilman tarve on suurta koneelta vaaditaan jatkuvaa käyttöä. Ruuvikompressorit ovat käyntiääneltään hiljaisia ja valinnanvaraa kapasiteetin ja varustelun suhteen löytyy paljon.

Korjaamolle soveltuvat ruuvikompressorit ovat rakenteeltaan kompakteja ja voivat sisältää kaiken keskuslaitteiston tarvitseman tekniikan integroituna paineilmasäiliön päälle rakennettuun laitekoteloon.

Usein näissä kompressoreissa säiliö toimii jälkijäähdyttimenä ja lisäksi niihin on asennettu valmiiksi kapasiteettiin sovitettu jäähdytyskuivain, öljynerotussuodatin, suodatin kompressorin imuilmalle, lauhteenpoistoventtiili sekä valmistajan oma ohjausjärjestelmä.

Valittaessa kompressoria on tärkeää tarkastaa, että kompressorin ohjaimen toiminnallisuus riittää käyttökohteen tarpeisiin ja siinä on tarvittavat lähdöt ja tulot esimerkiksi taloautomaatiota varten.

Lisäksi on arvioitava mikä on paras ratkaisu käynnin ja paineen ohjaukselle. Ohjaus voi olla karkealla 2 bar paine-erolla, tarkemmalla 0,5 bar paine-erolla tai taajuusmuuttajakompressoreissa jopa 0,1 bar paine-erolla.

Kompressorin paine on tietenkin tärkeä tekijä kompressoria valittaessa. Mäntäkompressorin paine on yleensä 10 bar, paine-eron ollessa 2 baria (eli kompressori lähtee käyntiin 8 barissa ja pysähtyy 10 barissa). Ruuvikompressoreissamme on kolme painevaihtoehtoa 8 bar, 10 bar ja 13 bar.

Työkalukäyttöön riittää mainiosti 8 barin kompressori, mutta esimerkiksi jotkin autonostimet vaativat kovemman paineen- samoin rengastöihin valitaan usein 10 tai 13 barin kompressori. Tällöin sähkötehon ollessa sama, kompressorin tuottaman paineilman määrä pienenee.

Paremmissa ruuvikompressoreissamme on 0,5 baarin paine-ero, jolloin kompressorin käytettävyys on parempi koska paine on tasaisempi eikä paineen vaihteluita tarvitse ottaa huomioon työskennellessä.

Taajuusmuuttajakompressoreissamme paine on tasainen 0,1 barin paine-eron ansiosta, tällöin verkoston paine voidaan helposti optimoida (laskea mahdollisimman alas) ilman että työskentely häiriintyy.

Nykyisten kompressoreiden elektronisesta ohjaimesta voidaankin valita useita paine-alueita. Tällöin saadaan energiansäästöllistä hyötyä jos paineilmaa tarvitaan koko-ajan kiinteistön tarpeisiin, mutta painetta ei tarvita esim. öisin niin paljoa. Tämmöinen kohde voi olla vaikkapa savunpoistoluukkujen ohjaus tai sprinklerijärjestelmän paineistus.

Paineilman laatuvaatimukset ja verkoston tyyppi määrittävät tarvitaanko keskuslaitteistoon jäähdytyskuivain tai lisäsuodattimia.

Lopullinen valinta liittyen kapasiteettiin eli tuottoon ja käyttöpaineeseen, tehdään selvitetyn ilman määrän tarpeen sekä suurimman tarvittavan paineen lisättynä verkoston painehäviön määrällä.

Kompressorin teho ja tuotto pitäisi valita suurimman kulutuksen mukaan. Kompressoria ei kannata ylimitoittaa, ellei tiedossa ole lähitulevaisuudessa tulevaa lisäilman tarvetta. Kulutukseen nähden liian suuri kompressori käy usein liian lyhyitä käyntijaksoja, jolloin sen lämpötila voi jäädä matalammaksi kuin vaadittava lämpötila, joka kykenee haihduttamaan kondenssikosteutta öljyn joukosta.

Tämä lisää kompressorin huoltokustannuksia ja lyhentää sen käyttöikää. Lisäksi lyhyiden käyntijaksojen välissä kompressori pyörii kevennystoiminnolla kuluttaen energiaa jopa 40 – 50% nimellistehostaan, vaikka se ei samalla tuota paineilmaa. Mitoita kulutus laitteiden mukaan, jotka käyttävät ilmaa pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti tai niitä käytetään paljon ja tasaisesti. Lyhyet kulutuspiikit voidaan tasata säiliön ja putkiston ilmakapasiteetilla.

Kompressorit kuluttavat paljon sähköä. Siksi laitteen oikealla valinnalla on suuri merkitys yrityksen tuottavuuteen. Energiansäästöön on nykypäivänä onneksi hyviä ratkaisuja:

Tavallinen ruuvikompressori toimii kevennystoiminnon avulla. Eli sähkömoottoria suojellakseen kompressori siirtää kompressorin ”tyhjäkäynnille” kun yläpaine on saavutettu ja kompressori odottelee paineen laskua alarajalle jälkikäynti-ajan verran. Nykykompressoreissa tämä aika vaihtelee tilanteen mukaisesti, mutta kompressorin energiankulutus laskee vain noin kolmasosaan nimellisestä.

Riippuen paineilman käytöstä energiansäästöpotentiaali voi olla jopa 30 – 40%. Tämä energiansäästöpotentiaali on helpoin hyödyntää taajuusmuuttajaohjatulla kompressorilla joka mukautuu kyseisen hetken paineilmantarpeeseen sovittaen pyörintänopeuden aina sen hetkiseen kulutukseen sopivaksi, minimoiden kevennyskäytön tarpeen.

Jos kyseessä on korjaamo, jossa paineilman saatavuudessa ei voi olla katkoksia esimerkiksi kompressorin huollon aikana tai sen vikaantuessa on syytä valita kaksi kompressoria, jotka voivat toimia vuorotellen, jolloin niiden elinkaari kulkee samaa rataa ja huollot voidaan optimoida samaan aikaan.

Kaksikompressorijärjestelmä on hyvä varustaa automaattisella vuorottelujärjestelmällä, joka takaa paineilman saannin ja tasaa kompressorien käynnin. Järjestelmä voidaan myös liittää kiinteistön automaatiojärjestelmään, jolloin esim. huoltohälytykset tulee käyttäjän tietoon.

Paineilman turvallisuus korjaamoilla on tietenkin tärkeä asia, koska kukaan ei saa loukkaantua eikä vaarantua työssään. Kompressorin hankinnassa on kiinittetävä huomiota ainakin näihin seikkoihin: Paineilmasäiliö on rekisteröitävä painelaite jos sen maksimi paineen tilavuuden tulo on yli 3000.

Esimerkiksi 10 barin kompressoreissamme käytettävät 270 litran säiliö on leimattu 11 barin paineelle = 270 l x 11 bar = 2970, jolloin säiliötä ei tarvitse tarkastaa. Sen sijaan 13 barin kone on varustettu 16 barin säiliöllä, jolloin se tarvitsee tarkastaa, vaikka se on samankokoinen ja näköinen.

Lisätietoja löydät Tukesin sivuilta

Paineilmasäiliö on muistettava tyhjentää vedestä päivittäin tai asennettava lauhteenpoistin, jotta säiliön sisäinen korroosio ei tuhoa säiliötä. Muista myös ettei paineilmaa saa hengittää ilman asianmukaista puhdistinyksikköä.

Autamme mielellämme oikean mallin valinnassa, ota yhteyttä myyntiimme: myynti@suomentyokalu.fi

39 sisältöä

Takaisin ylös