Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Siirry sisältöön
pyöränsuuntauksen perusteet

Oppaat

Julkaistu: 7.9.2022 • Lukuaika: 4 minuuttia

Pyörän asentokulmien perusteet

juhani sirniö laitemyyjä
Juhani Sirniö

Laitemyynti

Johdanto pyörän asentokulmiin

pyöriensuuntaus

Pyörien asentokulmien säätöön on kaksi syytä

 • Oikeilla asentokulmilla saavutetaan hallittu ja turvallinen ajokäytös sekä hyvä ajomukavuus
 • Pidennetään renkaiden käyttöikää

Tutustuminen asentokulmiin ja niiden tarkoitukseen

Tärkeimmät mitattavat kulmat ovat:
 • Camber / Pyörän pystykallistuma
 • Caster / Kääntöakselin takakallistuma
 • Toe In – Toe Out / Auraus – Haritus
 • KPI (SAI) / Olkatapin (kääntöakselin) sivukallistuma
 • Included Angle / Summakulma
 • Thrust Angle / Kulkukulma
 • Set Back / Erikohtaisuus
 • Toe Out on Turns / Kaartoharitus


Camber / pyörän pystykallistuma

Pyörän asentokulmien perusteet - Camber

Camber mitataan poikkeamana pystytasosta, kun pyörää katsotaan suoraan edestä. Kun pyörän yläreuna kallistuu ulospäin on kulma positiivinen (+) ja vastaavasti sisäänpäin kallistuessaan kulma on negatiivinen (-).

Virheellinen Camber -kulma aiheuttaa puoltamista sekä renkaan kulumisen toiselta sivulta.

Kartiovierintäperiaatteen johdosta ohjaus puoltaa sille puolelle, jonka Camber on positiivisempi.


Caster / kääntöakselin takakallistuma

Pyörän asentokulmien perusteet - Caster

Positiivinen (+) Caster -kulma on kuvitellun olkatappilinjan takakallistuma. Positiivinen Caster
palauttaa ohjauksen kaarteen jälkeen sekä vakauttaa ohjausta suoraan ajettaessa (itsekeskitys).

Liian suuri Caster tekee ohjauksen raskaaksi.
Liian pieni tai negatiivinen Caster taas muuttaa ohjauksen levottomaksi.

Puolten välillä oleva ero aiheuttaa puoltamista pienemmän Caster -kulman puolelle.

Mitataan etuakselilta


Toe in / Toe out auraus

Pyörän asentokulmien perusteet - Auraus

Auraus tai haritus tarkoittaa pyörän suuntapoikkeamaa auton pituusakselin suunnasta.

Auraus ilmoitetaan joko kulma-asteina tai pituusmittana esim. millimetreinä.

Suositeltavaa on käyttää mitta-arvona asteita, jolloin pyörän halkaisijan koolla ei olemerkitystä mittauksessa.

Auraus = positiivinen (+). Renkaiden etäisyysmitta pienempi etureunaltaan.

Haritus = negatiivinen (-). Renkaiden etäisyysmitta suurempi etureunaltaan.

Suoraan ajettaessa molempien pyörien arvo on sama! Mitataan sekä etu-, että taka-akselilta.


KPI (SAI) / Olkatapin (kääntöakselin) sivukallistuma

Pyörän asentokulmien perusteet - KPI

KPI tai SAI tarkoittaa kääntöakselin kallistumaa sisäänpäin edestäpäin katsottuna.

Arvo ilmoitetaan astepoikkeamana pystylinjasta.

Kulmaero puolten välillä aiheuttaa puoltamista ja vaikuttaa summakulmaan ja sitä kautta myös olkapoikkeamaan.


Included Angle / Summakulma ja olkapoikkeama

Summakulma on KPI:n ja Camberin yhteenlaskettu arvo.

Summakulman vaikutuksesta auton keula kohoaa ohjausta käännettäessä.Tällöin auton paino pyrkii palauttamaan ohjauksen keskiasentoon.

Summakulman pitäisi olla sama molemmilla puolilla.

Summakulma vaikuttaa olkapoikkeaman suuruuteen. Olkapoikkeamalla on suuri vaikutus auton suuntavakavuuteen suoraan ajettaessa ja jarrutuksessa, jossa pyörien välillä on pitoero. Esim asfaltti / jää. Ero puolten välillä aiheuttaa puoltamista.


Thrust Angle / Kulkukulma

Thrust Angle / Kulkukulma

Kulkukulma tarkoittaa auton geometrisen keskilinjan ja todellisen kulkulinjan välistä kulmapoikkeamaa. Kulkukulman pitäisi aina olla nolla. Säätö suoritetaan suuntaamalla taka-akselin asento oikeaksi auton geometriseen keskilinjaan nähden.

Mikäli taka-akselin kulmat eivät ole säädettävissä, suunnataan etuakselin kulmat taka-akselin suuntaisiksi.
Virheellinen kulkukulma aiheuttaa puoltamista, koska taka-akseli pyrkii ohjaamaan autoa.


Set Back / Erikohtaisuus

Set Back Erikohtaisuus

Set Back eli erikohtaisuus tarkoittaa samalla akselilla olevien pyörien välistä eroa tai siirtymää auton pituussuunnassa.

Set back aiheuttaa myös akselivälieron puolten välille.


Toe Out on Turns / Kaartoharitus

Kaartoharitus tarkoittaa haritusarvoa, joka mitataan ohjaus käännettynä esim. 10° tai 20° kulmaan. Mittaus suoritetaan molempiin suuntiin käännettynä ja haritusarvon tulisi olla sama.

Kaartoharituksen tarve aiheutuu siitä, että kaarteen sisemmän etupyörän on käännyttävä jyrkemmin kuin ulomman pyörän.


Suuntauksen “nyrkkisäännöt”

Onnistunut mittaus ja säätö vaativat oikeat mittausolosuhteet ja välineet. Nostimen on oltava suuntaukseen sopiva malli, jonka ajosillat ovat vaakatasossa niin pituus, kuin poikkisuunnassakin.

Nostimien ajosiltojen vaaitus muuttuu nostettaessa. Ajosillat on säädettävä vaakatasoon työkorkeudelle sopivaan lukitusasentoon tai käytettävä erillisiä “Säädettäviä suuntausjalkoja”

Nostimen kääntö- ja liukulevyjen on oltava saman korkuisia ja niiden on liikuttava herkästi.
Suuntauslaite on mittalaite, jonka näyttämä ja kalibrointi on tarkastettava aika ajoin.


Suuntauksen esivalmistelut

 • Vikatapauksissa koeajo ennen suuntausta
 • Renkaiden koot, kunto ja ilmanpaine
 • Vanteiden suoruus silmämääräisesti
 • Pyörän laakereiden, alustan nivelien ja puslien kunto
 • Iskunvaimentimien ja jousien kunto.
 • Poikkeuksellisten rengaskokojen / alustasarjojen vaikutus.
 • Erityisohjeet automallille: alustankorkeus, painot yms.
 • Ohjeet ohjaustehostimen huomioimiseksi säädössä
 • Ohjeet esim. ohjauskulma-antureiden perusasetusten / sopeutuksen osalta ESP järjestelmien yhteydessä mikäli annettu.

Takaisin ylös