Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Siirry sisältöön

Oppaat

Julkaistu: 2.11.2022 • Lukuaika: 5 minuuttia

Pakokaasunpoistojärjestelmän suunnittelu

juhani sirniö laitemyyjä
Juhani Sirniö

Laitemyynti

Pakokaasujärjestelmät

Taulukko 1. Ilmamäärät ajoneuvoille

pakokaasut taulukko1

Taulukko 2. Kanaviston halkaisijan määrittäminen

pakokaasut taulukko2

1. Kanaviston luonnostelu laitesijoittelukuvan mukaan

Sijoittele pakokaasukelat huoltopisteisiin.
Piirrä luonnos kanavistosta keloilta pakokaasun poistopuhaltimelle.
Merkitse kuvaan kanaviston pituusmitat ja montako kulmaa kanavistoon tulee

2. Selvitä tarvittava kokonaisilmamäärä

Laske pakokaasukelojen tarvitsema ilmamäärä.
Henkilöautopaikoilla esimerkiksi 400 m³/h x kelojen kpl määrä. Katso Taulukko 1.

Jos järjestelmässä on esimerkiksi 10 kelaa, kokonaisilmamäärä on 4000 m³/h
Arvioi kelojen käyttöaste, jos arvioidaan, että enintään puolta keloista käytetään yhtäaikaisesti, jaa kokonaisilmamäärä kahdella, eli suunnittelun pohjana on kokonaisilmamäärä 2000 m³/h.

3. Määritä tarvittava alipaine

Katso pakokaasukelan teknisistä tiedoista sen painehäviön suuruus 400 m³/h ilmamäärällä. Jos järjestelmässä on useammanlaisia keloja eri mittaisilla tai halkaisijaisilla letkuilla, käytä määrityksen pohjana kelaa, jonka painehäviö on suurin.

Esim.

taulukko3 Fumex

Esimerkissä kelaksi on valikoitunut ASE 65, jossa 10 m letku 100 mm halkaisijalla. Käyrästöltä 100 mm letkun painehäviö 400 m³/h on 520 Pa.

Lisää painehäviölaskelmaan 5 Pa jokaista kanaviston metriä kohden sekä 15 Pa jokaista kanaviston 90 ° kulmaa kohden. Laskelmassa käytetään ainoastaan yhden kelan painehäviötä.

Jos esimerkin kanavien pituus on 25 m ja kanavistossa on 4 kpl 90 ° kulmaa, on laskelma:

(25 x 5 Pa) + (4 x 15 Pa) + 520 Pa = 705 Pa

4. Puhaltimen mitoitus

Yllä olevan esimerkin mukaisesti, puhaltimen on kyettävä tuottamaan vähintään 705 Pa paine-ero, kun vaadittava kokonaisilmamäärä on 2000 m³/h.

Puhaltimeksi soveltuu malli FB 110, koska se kykenee tuottamaan 1100 Pa paine-eron kokonaisilmamäärän ollessa 2000 m³/h. Vaadittu paine-ero oli 705 Pa, joten puhaltimessa riittää varakapasiteettia, jos kelojen käyttöaste satunnaisesti olisikin yli 50 %.

Fumex FB 110 paine-erokäyrästö

taulukko4 Fumex

Huomioi, että poistopuhaltimen läpi virtaaman ilman tilalle huoltotilassa saadaan riittävä määrä korvausilmaa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi säätämällä tilan yleisilmanvaihtoa lisäämällä ilmanvaihdon tuloilman määrää tai pienentämällä ilmanvaihdon poistoilman määrää pakokaasujen poistopuhaltimen käyttöasteen perusteella. Katso tarkemmin kohdasta: Ohjausjärjestelmät.

5. Kanaviston halkaisija

Poistokanavan halkaisija täytyy määrittää sen mukaisesti, mikä on sen läpi virtaama ilmamäärä. Esimerkin 10 kelan järjestelmässä kanavan halkaisija määritetään seuraavasti.

Esimerkin kanaviston muoto on U, jossa poistopuhallin on sijoitettu keskelle ja U:n vasemmalle ja oikealle pitkälle sivulle on molemmille sijoitettu 5 kelaa. Kanavan läpi virtaama ilmamäärä saadaan laskemalla yhteen kanavaan sijoitettujen imupisteiden ilmamäärä 400 m³/h kauimmaisesta pisteestä kohti poistopuhallinta. Tarvittava kanavan halkaisija saadaan taulukosta 2.

Pakokaasujärjestelmän mitoitus
Kanavien halkaisijoiden määrittäminen. Katso Taulukko 2.

6. Pakokaasunpoistojärjestelmien ohjauksen valinta

Kohteesta riippuen laitteistoa voidaan ohjata useilla erilaisilla järjestelyillä. Kohteeseen valitulla ohjausjärjestelmällä voidaan vaikuttaa huomattavasti järjestelmän käyttömukavuuteen, meluun, hankinta- ja käyttökustannuksiin sekä energian kulutukseen.

Systeemi 1:11

Manuaalinen puhaltimen käynnistys ja pysäytys.
Puhallin käynnistyy ja pysähtyy manuaalisesti ylijännitesuojatulla SMB käyttökytkimellä. Käyttökytkimessä on lämpömagneettinen vapautus ja ylijännitesuoja.

System 1-11 SMB

Systeemi 1:12

Manuaalinen puhaltimen pyörintänopeuden säätö erillisellä käynnistys- ja pysäytyskäskyllä.
Käynnistys- ja pysäytyskäsky tulee ulkoisella käynnistyskäskyllä, esimerkiksi käyttökytkimeltä.
Fumex SFC POT potentiometrillä säädetään manuaalisesti puhaltimen pyörintänopeus halutulle tasolle.

Pakokaasu System 1-12 SFC

Systeemi 1:13

Manuaalinen puhaltimen käynnistys ja pyörintänopeuden valinta erillisellä SFC VSS kiertokytkimellä. Kiertokytkimellä voidaan valita kahden SFC invertteriin esiohjelmoidun puhallinnopeuden välillä.

Pakokaasu System 1-13 SFC

Systeemi 1:14

Manuaalinen puhaltimen käynnistys SFC SB kytkimellä. Puhaltimen pyörintänopeuden säätö SFC invertterillä ja poistolinjaan liitetyllä ST 300 painetunnistimella. Invertteri pitää poistolinjan alipaineen vakiona painetunnistimen arvon perusteella.

Pakokaasu System 1:14 SFC

Systeemi 2:11

Automaattinen puhaltimen käynnistys ja sammutus SKO kontaktorilla ja S400 ohjainyksiköillä sekä letkukeloihin tai – keventimiin asennetuilla ASE865 ja AFS955 kytkimillä. S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0-15 min. Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni.

Pakokaasu System 2:11 SKO

Systeemi 2:12

Automaattinen puhaltimen käynnistys ja sammutus SKO kontaktorilla ja S400 ohjainyksiköillä sekä letkukeloihin tai – keventimiin asennetuilla radiotoimisilla APS 965RC kytkimillä. S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0 – 15 min. Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni.

Pakokaasu System 2:12 SKO

Systeemi 3:11

Automaattinen puhaltimen käynnistys ja sammutus SKO kontaktorilla sekä automaattisten, kelakohtaisten SAS-xxx/24 sulkuläppien ohjaus letkukeloihin tai -keventimiin liitetyillä ASE865 ja AFS955 kytkimillä ja S400 ohjainyksiköillä. S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0 -15 min.
Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni.

Pakokaasu System 3:11 SKO

Systeemi 3:12

Automaattinen puhaltimen käynnistys ja sammutus SKO kontaktorilla sekä automaattisten, kelakohtaisten SAS-xxx/24 sulkuläppien ohjaus letkukeloihin tai -keventimiin liitetyillä radiotoimisilla APS965RCkytkimillä ja S400 ohjainyksiköillä.

S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0-15 min. Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni.

Pakokaasu System 3:12 SKO

Systeemi 4:11

Automaattinen puhaltimen käynnistys, pyörintänopeuden säätö sekä sammutus SFC invertterillä ja ST300 pai-netunnistimella sekä automaattisten, kelakohtaisten SAS-xxx/24 sulkuläppien ohjaus letkukeloihin tai -keventimiin liitetyillä ASE865 ja AFS955 kytkimillä ja S400 ohjainyksiköillä.

S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0-15 min. Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni. Invertteri säätää puhaltimen pyörintänopeutta ja pitää poistolinjan alipaineen vakiona ST300 painetunnistimen arvon perusteella.

Pakokaasu System 4:11 SFC

Systeemi 4:12

Automaattinen puhaltimen käynnistys, pyörintänopeuden säätö sekä sammutus SFC invertterillä ja ST300 painetunnistimella sekä automaattisten, kelakohtaisten SAS-xxx/24 sulkuläppien ohjaus letkukeloihin tai -keventimiin liitetyillä radiotoimisilla APS965RC kytkimillä ja S400 ohjainyksiköillä.

S400 ohjainyksiköillä voidaan säätää puhaltimelle sammutusviive 0-15 min. Viiveen ansiosta kaikki linjassa oleva kaasu saadaan poistettua vaikka kela ei olisi enää ajoneuvossa kiinni. Invertteri säätää puhaltimen pyörintänopeutta ja pitää poistolinjan alipaineen vakiona ST300 painetunnistimen arvon perusteella.

Pakokaasu System 4:12 SFC
Pakokaasukelojen sijoitus

Back to top