PYÖRÄN ASENTOKULMIEN PERUSTEET

  • Johdanto pyörän asentokulmiin

  • Tutustuminen asentokulmiin ja niiden tarkoitukseen

  • Suuntauksen nyrkkisäännöt


Johdanto pyörän asentokulmiin

Pyörien asentokulmien säätöön on kaksi syytä.
1. Oikeilla asentokulmilla saavutetaan hallittu ja turvallinen ajokäytös sekä hyvä ajomukavuus.
2. Pidennetään renkaiden käyttöikää


Tutustuminen asentokulmiin ja niiden tarkoitukseen

Tärkeimmät mitattavat kulmat
• Camber / Pyörän pystykallistuma
• Caster / Kääntöakselin takakallistuma
• Toe In – Toe Out / Auraus - Haritus
• KPI (SAI) / Olkatapin (kääntöakselin) sivukallistuma
• Included Angle / Summakulma
• Thrust Angle / Kulkukulma
• Set Back / Erikohtaisuus
• Toe Out on Turns / Kaartoharitus


Camber / pyörän pystykallistuma

Camber mitataan poikkeamana pystytasosta, kun pyörää katsotaan suoraan edestä.
Kun pyörän yläreuna kallistuu ulospäin on kulma positiivinen (+) ja vastaavasti
sisäänpäin kallistuessaan kulma on negatiivinen (-).
Virheellinen Camber -kulma aiheuttaa puoltamista sekä renkaan kulumisen toiselta sivulta.
Kartiovierintäperiaatteen johdosta ohjaus puoltaa sille puolelle, jonka Camber on positiivisempi.

Mitataan sekä etu-, että taka-akselilta

            


Caster / kääntöakselin takakallistuma

Positiivinen (+) Caster -kulma on kuvitellun olkatappilinjan takakallistuma. Positiivinen Caster
palauttaa ohjauksen kaarteen jälkeen sekä vakauttaa ohjausta suoraan ajettaessa (itsekeskitys).
Liian suuri Caster tekee ohjauksen raskaaksi.
Liian pieni tai negatiivinen Caster muuttaa ohjauksen levottomaksi.
Puolten välillä oleva ero aiheut-taa puoltamista pienemmän Caster -kulman puolelle.

Mitataan etuakselilta

                


Toe in / Toe out auraus

Auraus tai haritus tarkoittaa pyörän suuntapoikkeamaa auton pituusakselin suunnasta.
Auraus ilmoitetaan joko kulma-asteina tai pituusmittana esim. millimetreinä.
Suositeltavaa on käyttää mitta-arvona asteita, jolloin pyörän halkaisijan koolla ei ole
merkitystä mittauksessa.
Auraus = positiivinen (+). Renkaiden etäisyysmitta pienempi etureunaltaan.
Haritus = negatiivinen (-). Renkaiden etäisyysmitta suurempi etureunaltaan.
Suoraan ajettaessa molempien pyörien arvo on sama!

Mitataan sekä etu-, että taka-akselilta.

            


KPI (SAI) / Olkatapin (kääntöakselin) sivukallistuma

KPI tai SAI tarkoittaa kääntöakselin kallistumaa sisäänpäin edestäpäin katsottuna.
Arvo ilmoitetaan astepoikkeamana pystylinjasta.

Kulmaero puolten välillä aiheuttaa puoltamista ja vaikuttaa summakulmaan ja
sitä kautta myös olkapoikkeamaan.


Included Angle / Summakulma

Summakulma on KPI:n ja Camberin yhteenlaskettu arvo.
Summakulman vaikutuksesta auton keula kohoaa ohjausta käännettäessä.
Tällöin auton paino pyrkii palauttamaan ohjauksen keskiasentoon.
Summakulman pitäisi olla sama molemmilla puolilla.
Summakulma vaikuttaa olkapoik-keaman suuruuteen. Olkapoikkeamalla on
suuri vaikutus auton suuntavakavuuteen suoraan ajettaessa ja jarrutuksessa,
jossa pyörien välillä on pitoero. Esim asfaltti / jää.
Ero puolten välillä aiheuttaa puoltamista.

         


Thrust Angle / Kulkukulma

Kulkukulma tarkoittaa auton geometrisen keskilinjan ja todellisen kulkulinjan
välistä kulmapoikkeamaa. Kulkukulman pitäisi aina olla nolla.
Säätö suoritetaan suuntaamalla taka-akselin asento oikeaksi auton geo-
metriseen keskilinjaan nähden.
Mikäli taka-akselin kulmat eivät ole säädettävissä, suunnataan etuakselin
kulmat taka-akselin suuntaisiksi.
Virheellinen kulkukulma aiheuttaa puoltamista, koska taka-akseli pyrkii
ohjaamaan autoa.


Set Back / Erikohtaisuus

Set Back eli erikohtaisuus tarkoittaa samalla akselilla olevien pyörien
välistä eroa tai siirtymää auton pituussuunnassa.

Set back aiheuttaa myös akselivälieron puolten välille.


Toe Out on Turns / Kaartoharitus

Kaartoharitus tarkoittaa haritusarvoa, joka mitataan ohjaus käännettynä
esim. 10 tai 20 asteen kulmaan. Mittaus suoritetaan molempiin suuntiin
käännettynä ja haritusarvon tulisi olla sama.

Kaartoharituksen tarve aiheutuu siitä, että kaarteen sisemmän etupyörän
on käännyttävä jyrkemmin kuin ulomman pyörän.


Suuntauksen ”nyrkkisäännöt”

Onnistunut mittaus ja säätö vaativat oikeat mittausolosuhteet ja välineet.
Nostimen on oltava suuntaukseen sopiva malli, jonka ajosillat ovat vaa-
katasossa niin pituus, kuin poikkisuunnassakin.

• Nostimen ”vaaitus” muuttuu nostettaessa. Nostin on säädettävä
  vaakatasoon työkorkeudelle sopivaan lukitusasentoon.

• Suuntauslaite on mittalaite, jonka näyttämä ja kalibrointi on tarkastettava aika ajoin

• Kääntö- ja liukulevyjen on liikuttava herkästi. Ne on pidettävä puhtaina


Esivalmistelut

• Vikatapauksissa koeajo ennen suuntausta
• Renkaiden koot, kunto ja ilmanpaine
• Vanteiden suoruus silmämääräisesti
• Pyörän laakereiden, alustan nivelien ja puslien kunto
• Iskunvaimentimien ja jousien kunto.
• Poikkeuksellisten rengaskokojen / alustasarjojen vaikutus.
• Erityisohjeet automallille: alustankorkeus, painot yms.
• Ohjeet ohjaustehostimen huomioimiseksi säädössä
• Ohjeet esim. ohjauskulma-antureiden perusasetusten / sopeu-
  tuksen osalta ESP järjestelmien yhteydessä mikäli annettu.

Tilaa tarjoukset suoraan sähköpostiisi

Uutiskirjeen tilaajana saat tarjouksia ja tietoa tuotteista suoraa sähköpostiisi. Tilaus on maksuton ja voit perua sen milloin haluat.