Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Siirry sisältöön

Oppaat

Julkaistu: 31.10.2022 • Lukuaika: 7 minuuttia

Ruuvikompressori vai mäntäkompressori?

Henkilön kuva
Ville Sailamaa

Laitemyynti

Ruuvikompressori vai mäntäkompressori, mitoitus, varustelu? Oikean tyyppinen ja tarpeeseen nähden oikein mitoitettu kompressori on toimivan ja taloudellisen mutta tehokkaan paineilmajärjestelmän perusta.
mäntäkompressori vai Ruuvikompressori

Autokorjaamoissa käytetään paineilmaa työkaluihin (pulttipyssyt, vääntimet, autonostimet, hiomakoneet jne. renkaiden asennus ja täyttö. Paineilmakäyttöisten työkalujen etuina voidaan pitää pientä kokoa, keveyttä ja tehokkuutta, joka parantaa työkalun ergonomiaa. Lisäksi paineilmakäyttöisten työkalujen kanssa sähköturvallisuuteen ei tarvitse keskittyä, koska työkohteessa ei tarvitse sähkö / jatkojohtoja ja paineilmakäyttöiset työkalut eivät kipinöi.

mäntäkompressori suomen työkalu

Miksi valita autokorjaamoon mäntäkompressori?

Suosittelemme mäntäkompressoria korjaamokohteisiin, joissa kompressorin käyttöaste jää pieneksi, eli satunnaiseen pulttipyssykäyttöön / renkaantäyttöön. Rajoittavia tekijöitä on kompressorin yhtämittainen käyttö, eli mäntäkompressorille viiden minuutin yhtäjaksoinen käyttö vaatii, kompressorista tietysti riippuen, viiden minuutin lepojakson. Mäntäkompressorin äänitaso voidaan saada alemmalle tasolle kun se varustetaan äänieristyskopalla. Mäntäkompressorin hankintahinta on edullisempi ja sen huoltokustannukset pienemmät, kuin ruuvikompressorilla.

ruuvikompressori suomen työkalu

Milloin taas valita autokorjaamoon, mäntäkompressorin sijaan ruuvikompressori?

Jos paineilman käyttö on yhtäjaksoista tai jos paineilmaa vaaditaan paljon. Suosituin ruuvikompressorimme on 7,5 kW:n sähkömoottoril-la varustettu paineesta riippuen noin 1000 l./minuutissa tuottava kompressori. Tätä ruuvikompressoria voidaan käyttää yhtäjaksoisesti kompressorin kuumenematta tai paineilman laadun kärsimättä. Yhtäjaksoista paineilmaa tarvitaan erityisesti peltikorjaamoilla, joissa hiotaan ja maalataan.

Minkä kokoinen kompressori tarvitaan?

Kompressorin teho ja tuotto pitäisi valita suurimman kulutuksen mukaan. Kompressoria ei kannata ylimitoittaa, ellei tiedossa ole lähitulevaisuudessa tulevaa lisäilman tarvetta. Kulutukseen nähden liian suuri kompressori käy usein liian lyhyitä käyntijaksoja, jolloin sen lämpötila voi jäädä matalammaksi kuin vaadittava lämpötila, joka kykenee haihduttamaan kondenssikosteutta öljyn joukosta. Tämä lisää kompressorin huoltokustannuksia ja lyhentää sen käyttöikää. Lisäksi lyhyiden käyntijaksojen välissä kompressori pyörii kevennystoiminnolla kuluttaen energiaa jopa 40 – 50% nimellistehostaan, vaikka se ei samalla tuota paineilmaa. Mitoita kulutus laitteiden mukaan, jotka käyttävät ilmaa pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti tai niitä käytetään paljon ja tasaisesti. Lyhyet kulutuspiikit voidaan tasata säiliön ja putkiston ilmakapasiteetilla.

Kahden / kolmen käyttäjän autokorjaamo, jossa paineilmalla käytetään työkaluja satunnaisesti, voidaan valita noin 500 l./minuutissa tuotoltaan oleva kompressori. Jos korjaamolla hiotaan tai käytetään muita pyöriviä työkaluja, on hyvä valita 1000 l./min. kompressori.

kompressorimallin valinta

On syytä huomata, että mäntäkompressorimaailmassa tuotto ilmaistaan usein imutuottona, joka on teoreettinen kompressorin tuotto, joka voi olla jopa 30% suurempi kuin oikea tuotto. Ruuvikompressorissa sen sijaan käytetään oikeaa tuottoa joka ilmaistaan kyseisen kompressorin maksimipaineen mukaisesti.

Isommissa kohteissa (jos kyseessä on uusi kohde) on syytä laskea kaikkien työkalujen kuluttama ilmamäärä ja kertoa se käyttökertoimella jolloin saadaan laskennallinen ilmamäärä.

Yksi vai kaksikompressorijärjestelmä?

Jos kyseessä on korjaamo, jossa paineilman saatavuudessa ei voi olla katkoksia esimerkiksi kompressorin huollon aikana tai sen vikaantuessa on syytä valita kaksi kompressoria, jotka voivat toimia vuorotellen, jolloin niiden elinkaari kulkee samaa rataa ja huollot voidaan optimoida samaan aikaan.
Kaksikompressorijärjestelmä on hyvä varustaa automaattisella vuorottelujärjestelmällä, joka takaa paineilman saannin ja tasaa kompressorien käynnin. Järjestelmä voidaan myös liittää kiinteistön automaatiojärjestelmään, jolloin esim. huoltohälytykset tulee käyttäjän tietoon.

Paineilman laatu ja puhtaus

Mäntä- ja ruuvikompressorin tuottama paineilma sisältää epäpuhtauksia, useimmiten haittoja korjaamon toimintaan aiheuttaa paineilman sisältämä öljy ja vesi. Öljyn ja veden pitoisuus suurenee kun kompressorin lämpötila nousee. Huomioi tämä erityisesti mäntäkompressorin mitoituksessa, koska mäntäkompressori kuumenee enemmän kuin ruuvikompressori. Syytä on myös kiinnittää kompressorin sijoituspaikkaan / ilmastointiin.

Kompressorin tuottamat epäpuhtaudet vaikuttavat työkalujen kestoikään, toimilaitteiden toimintavarmuuteen ja erityisesti hionta ja maalaustyön laatuun. Jos paineilma on kosteaa, sen laajentuessa hiontatyökalussa se samalla viilenee ja kosteus voi tiivistyä poistoilman joukkoon, jolloin se aiheuttaa hiottavan pinnan huonon työstettävyyden ja jopa mahdollistaa ruostumisen. Öljyn joutuessa maalattavalle pinnalle joko hiomisen tai maalaamisen aikana merkitsee taas aina huonoa laatua ja lisääntyneitä kustannuksia.

maalaus

Likainen paineilma on siis negatiivinen asia korjaamon tuottavuuden kannalta. Kuinka saada korjaamoon laadukasta paineilmaa? Perusteina voidaan pitää oikein valittua kompressoria, jota asianmukaisesti huolletaan ja sen sijoituspaikka mahdollistaa sen toimisen ja jäähtymisen. Sen lisäksi kompressorin jälkeen tulee asentaa paineilmasäiliö, josta syntynyt lauhde tulee muistaa päivittäin tyhjentää. Paineilmasäiliön jälkeen paineilma johdetaan joko jäähdytyskuivaimeen joka poistaa kosteutta kastepisteeseen +3°C tai adsorptiokuivaimeen -40°C. Kastepiste lyhyesti tarkoittaa sitä lämpötilaa, jossa ilmaan voi tiivistyä vesipisara.

Kompressoriöljyn joutuminen paineilmaputkistoon on estettävä linjasuodattimilla, jotka asennetaan kuivaimen yhteyteen. Kompressoriöljy ei ole sopivaa työkalujen voiteluun, vaan siihen on käytettävä tarvittaessa kohdekohtaisia huoltoyksiköitä, jossa samalla asetetaan työkalulle sopiva paine.

Paineilman paine

Kompressorin paine on tietenkin tärkeä tekijä kompressoria valittaessa. Mäntäkompressorin paine on yleensä 10 bar, paine-eron ollessa 2 baria (eli kompressori lähtee käyntiin 8 barissa ja pysähtyy 10 barissa). Ruuvikompressoreissamme on kolme painevaihtoehtoa 8 bar, 10 bar ja 13 bar.

Työkalukäyttöön riittää mainiosti 8 barin kompressori, mutta esimerkiksi jotkin autonostimet vaativat kovemman paineen- samoin rengastöihin valitaan usein 10 tai 13 barin kompressori. Tällöin sähkötehon ollessa sama, kompressorin tuottaman paineilman määrä pienenee.

Paremmissa ruuvikompressoreissamme on 0,5 baarin paine-ero, jolloin kompressorin käytettävyys on parempi koska paine on tasaisempi eikä paineen vaihteluita tarvitse ottaa huomioon työskennellessä.

Taajuusmuuttajakompressoreissamme paine on tasainen 0,1 barin paine-eron ansiosta, tällöin verkoston paine voidaan helposti optimoida (laskea mahdollisimman alas) ilman että työskentely häiriintyy.

Nykyisten kompressoreiden elektronisesta ohjaimesta voidaankin valita useita paine-alueita. Tällöin saadaan energiansäästöllistä hyötyä jos paineilmaa tarvitaan koko-ajan kiinteistön tarpeisiin, mutta painetta ei tarvita esim. öisin niin paljoa. Tämmöinen kohde voi olla vaikkapa savunpoistoluukkujen ohjaus tai sprinklerijärjestelmän paineistus.

Energian säästöä taajuusmuuttajakompressorilla

Kompressorit kuluttavat paljon sähköä. Siksi laitteen oikealla valinnalla on suuri merkitys yrityksen tuottavuuteen. Energiansäästöön on nykypäivänä onneksi hyviä ratkaisuja:

Tavallinen ruuvikompressori toimii kevennystoiminnon avulla. Eli sähkömoottoria suojellakseen kompressori siirtää kompressorin ”tyhjäkäynnille” kun yläpaine on saavutettu ja kompressori odottelee paineen laskua alarajalle jälkikäynti-ajan verran. Nykykompressoreissa tämä aika vaihtelee tilanteen mukaisesti, mutta kompressorin energiankulutus laskee vain noin kolmasosaan nimellisestä.

Riippuen paineilman käytöstä energiansäästöpotentiaali voi olla jopa 30 – 40%. Tämä energiansäästöpotentiaali on helpoin hyödyntää taajuusmuuttajaohjatulla kompressorilla joka mukautuu kyseisen hetken paineilmantarpeeseen sovittaen pyörintänopeuden aina sen hetkiseen kulutukseen sopivaksi, minimoiden kevennyskäytön tarpeen.

paineilma työkalut

Turvallisuus ja tarkastukset

Paineilman turvallisuus korjaamoilla on tietenkin tärkeä asia, koska kukaan ei saa loukkaantua eikä vaarantua työssään. Kompressorin hankinnassa on kiinittetävä huomiota ainakin näihin seikkoihin: Paineilmasäiliö on rekisteröitävä painelaite jos sen maksimi paineen tilavuuden tulo on yli 3000.

Esimerkiksi 10 barin kompressoreissamme käytettävät 270 litran säiliö on leimattu 11 barin paineelle = 270 l x 11 bar = 2970, jolloin säiliötä ei tarvitse tarkastaa. Sen sijaan 13 barin kone on varustettu 16 barin säiliöllä, jolloin se tarvitsee tarkastaa, vaikka se on samankokoinen ja näköinen.

Lisätietoja löydät Tukesin sivuilta:

Paineilmasäiliö on muistettava tyhjentää vedestä päivittäin tai asennettava lauhteenpoistin, jotta säiliön sisäinen korroosio ei tuhoa säiliötä. Muista myös ettei paineilmaa saa hengittää ilman asianmukaista puhdistinyksikköä.