Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Siirry sisältöön

Oppaat

Julkaistu: 27.3.2023 • Lukuaika: 11 minuuttia

Miten autonostin valitaan? – Ohjeita oikean nostinmallin valintaan

Tero L
Tero Laakso

Hallinto

Autonostimen valintaan vaikuttavat asiat

Nostin on autokorjaamolle tärkein työkalu. Siksi oikean autonostimen valintaan pitää kiinnittää
huomiota, se vaikuttaa merkittävästi korjaamon tehoon ja tuottavuuteen.

autonostimen valinta
Kuinka oikean tyyppisen autonostimen valinta tehdään.

Autonostimet

Miten autonostin valitaan? Autonostinta valittaessa tärkeimmät vaatimukset mallille asettavat nostimen turvallisuus ja laatu, huoltokorjaamon tilaratkaisut, nostettavien ajoneuvojen paino sekä nostimella pääasiassa suoritettavat työt.

Huomioimisen arvoinen asia on myös, kuinka intensiivisessä käytössä nostin tulee olemaan ja mikä sen odotettu elinkaaren pituus on.

Nostimia on tarjolla monessa hintaluokassa ja hinta korreloi laatua autonostimissa tarkasti. Nostimen hankintahinta on vain osa sen elinkaaren kustannusta. Loput hinnasta muodostuu sen elinkaaren aikana eteen tulevista huolto- ja korjauskustannuksista sekä menetetystä työajasta nostinpaikalla, jos nostinta ei voida korjata välittömästi esimerkiksi varaosien saatavuuden vuoksi.

Lähes poikkeuksetta, ammattikäyttöön hankittavista nostimista hankintahinnaltaan edullisin vaihtoehto on kalliimpi, kuin laatunostin, kun kustannuksia seurataan koko käyttöajalta.

Olemme koonneet tähän ohjeeseen muutamia huomioitavia asioita eri autonostureiden eroissa ja ominaisuuksissa helpottaaksemme valintaanne ja hankinnan suunnittelua.

Miten valitaan turvallinen autonostin valitaan

Autonostureiden turvallisuus

Olipa valittu nostin malliltaan tai rakenteeltaan mikä tahansa, sen tärkein ominaisuus on turvallisuus.

Nostimien valmistukseen, vaatimusten mukaisuuteen ja käyttöön liittyy paljon lainsäädäntöä ja valvontaa mutta maahantuontiin ja myyntiin ei valvontaa käytännössä ole lainkaan.

Autonostinta valittaessa, on varmistuttava siitä, että nostin täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset.

Tarkista, että nostimesta löytyy:


Valmistajan vaatimuksenmukaisuustodistus tai erillinen CE-sertifikaatti.


Jos nostin on valmistettu kokonaan direktiivin ja standardin mukaan, poikkeamatta siitä missään, valmistaja voi antaa sille vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jossa on lueteltu direktiivi ja standardi, jonka mukaan nostin on valmistettu.

Yleensä standardista joudutaan poikkeamaan johtuen halutuista teknisistä tai käyttöominaisuuksista. Tällöin autonostimen valmistajan on hankittava nostimelle ulkopuolisen testauslaitoksen myöntämä CE-sertifikaatti. Sertifikaatti tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen testauslaitos on tarkastanut nostimen ja siinä käytetyt standardista poikkeavat ominaisuudet ja hyväksynyt ne korvaamaan standardin määrittelemän rakenteen tai ominaisuuden.

CE-sertifikaatti on yleensä sisällytetty nostimen käyttöohjekirjaan, siihen on merkitty nostimen valmistenumero ja se on käännetty myös suomeksi.

Pelkkä CE-merkintä ei riitä


Autonostinten turvallisuuteen ja vaatimusten mukaisuuteen ei kohdisteta viranomaisvalvontaa maahantuotaessa tai myytäessä. Ensimmäinen valvontatoimenpide on nostimen käyttöönottotarkastus, jonka voi suorittaa Inspectan nostintarkastajalistalta löytyvät autonostintarkastajat. Jatkossa nostimen kuntoa valvotaan vuosittain tehtävillä tarkastuksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaatimuksen mukaisuuden selvittäminen jää nostinta hankkivan yrityksen vastuulle.

Maahantuonnin ja myynnin ollessa valvomatonta, on markkinoilla myös paljon autonostimia, jotka eivät kaikilta osin täytä vaatimuksia, joten ostajan on todellakin syytä varmistua asiasta ennen nostimen hankintaa.

Muista että:

  • CE-merkintä ei ole tae turvallisuudesta
  • CE-merkintää ei myönnä viranomainen, vaan sen merkitsee valmistaja
  • Laite ei välttämättä vastaa vaatimuksia, vaikka siinä olisikin merkintä
  • Pelkkä merkintä ei kerro mitään tuotteen laadusta tai turvallisuudesta

Huoltokorjaamon perusnostimet

Henkilöautojen huoltotilojen yleisnostimeksi soveltuvat parhaiten pinta-asenteiset kaksoissaksinostimet, jotka vievät erittäin vähän tilaa sekä 1- ja 2-pilarinostimet. Niissä huoltokohteet ja pyörät jäävät vapaaksi, jolloin pääsy työkohteisiin on helppoa.

Saksinostin

Nostimen valinta Kaksoissaksinostimet

Kaksoissaksinostin on sähköhydraulinen, yleensä jatkettavilla nostosilloilla helmoista nostava autonostin.

Saksinostimet vievät erittäin vähän tilaa, koska niissä ei ole pilareita. Huollettavan auton ympärillä on helppo työskennellä ja liikutella tavaraa ja auton ovet saadaan avattua molemmilta puolilta. Helmoista nostava saksinostin jättää pyörät vapaaksi ja mahdollistaa helpon pääsyn auton huoltokohteisiin niin edestä, kuin takaakin. Kun autoa ei tarvitse nostaa, nostin paikka toimii tavallisena lattiapaikkana.

Laadukkaimmat nostimet ovat rakennettu neljällä hydraulisylinterillä, jotka muodostavat ristiin kytketyt sylinteriparit. Kahden erillisen hydrauliikkapiirin käyttö molemmissa saksissa mahdollistaa nostimen tasasuksen hydraulisesti, toisen piirin toiminnan varmistuspiirinä sekä nostimen matalamman rakenteen, koska useampia sylintereitä käytettäessä sylinterien halkaisijat ovat pienemmät. Tällä rakenteella toteutetuissa saksinostimissa ei normaalisti tarvita erillisiä mekaanisia lukkoja eikä normaalisti itse nostimessa ole mitään paineilmalla tai sähköllä toimivia komponentteja.

Matalasta alakorkeudesta johtuen, nostimet voidaan yleensä asentaa pinta-asennuksena eikä lattiaan tarvitse tehdä leikkauksia tai valutöitä. Varmista nostimen toimittajalta tarvittava lattiavahvuus ennen hankintapäätöstä.

Kaksoissaksinostimia ohjataan erillisessä käyttökoneikossa olevan ohjauspaneelin kautta. Koneikko asennetaan vakiotoimituksessa yleensä noin metrin päähän nostimesta mutta usein se ei ole tilojen kannalta paras vaihtoehto. Koneikko voidaan normaalisti siirtää myös kauemmaksi nostimesta jatkamalla hydrauliikkaletkuja. Huomioi, että tämä voi olla vaikeaa, jos kyseessä on aasialainen nostin. Euroopassa on hydrauliikassa yleisesti käytössä tuumamitoitus, kun taas Kiinassa käytetään metristä järjestelmää. Suomesta on vaikeaa löytää hydrauliliittimiä tai -letkuja metrisellä järjestelmällä. Varmista asia nostintoimittajalta etukäteen, koska nostinten letkujen vaihtaminen tulee eteen joka tapauksessa, jos käyttöikä on pitkä. Sama koskee usein myös tiivisteitä ja muita hydrauliikan varaosia.

Kaksoissaksinostimet ovat lähes huoltovapaita. Käytännössä ainoa varsinainen huoltotoimenpide on nostimen nivelten tappien voitelu vaseliinilla. Edullisimmissa versioissa ei nivelissä yleensä ole voitelunippoja, vaan niissä on käytössä kestovoidellut puslat. Kestovoideltu pusla ei ole kestävyydeltään voideltavan nivelen veroinen mutta kestää silti kevyessä käytössä useita vuosia.

Kaksoissaksinostinten nostokapasiteetti on yleensä 3 – 4 t. Rakenteestaan johtuen ne eivät kuitenkaan sovellu pidempien pakettiautojen tai rungollisten autojen nostoon kovin hyvin, vaikka nostokapasiteetti riittäisikin, joten huomioi nostettavien autojen tyyppi ja varmista, että nostosilta yltää auton nostokohtiin ennen nostimen valintaa.

Saksinostin ei useinkaan sovellu sähköautojen nostamiseen, joten se ei ole oikea ratkaisu, ainakaan autokorjaamon ainoaksi nostintyypiksi, jos tarkoituksena on nostaa myös sähköautoja.

1-pilarinostin

1pilarit nostimen valinta

1-pilarinostinten nostokapasiteetti on 2 – 3 t. Nostimia on saatavana kiinteästi asennettavina sekä liikuteltavana mallina. Kiinteästi lattiaan asennettavat 1-pilarinostimet on varustettu helmoista nostavilla, jatkettavilla ajosilloilla tai teleskooppisilla nostovarsilla. Liikuteltava 1-pilarinostin on varustettu teleskooppisilla nostovarsilla.

1-pilarinostimet vievät vähemmän tilaa, kuin 2-pilarinostimet, eivätkä vaadi lattialta yhtä suurta lujuutta. Vähäisen tilantarpeensa ansiosta yksipilarinostimella voidaan korvata kaksoissaksinostin tilanteissa, joissa kaksoissaksinostimen ajosillat estävät nostamisen johtuen auton alustan muovisuojista tai sen ajosillat sillat estävät muovisuojien irrottamisen autosta.

1-pilarinostimelle voidaan ajaa auto etu- tai takaperin. Nostovarsilla varustettu 1-pilarinostin jättää auton helman ja kyljen kokonaan vapaaksi pilarin vastakkaiselta puolelta, jolloin esimerkiksi korikorjaamokäytössä työskentely nostimella on helppoa.

3 t. nostokapasiteetilla ja teleskooppisilla nostovarsilla oleva 1-pilarinostin on myös erinomainen vaihtoehto silloin, kun tarvitaan nostin pakettiautojen nostamiseen mutta tilat eivät mahdollista 2-pilarinostimen asennusta.

Nostimien turvallisuus on varmistettu mekaanisilla lukkotarraimilla, joiden varaan nostimen kuorma lasketaan, kun nostoliike pysäytetään.

2-pilarinostin

2-pilarit nostimen valinta

2-pilarinostimien valikoima on laaja ja niitä löytyy useissa eri kokoluokissa sekä sähköhydraulisesti tai sähkömekaanisesti toteutettuna. 2-pilarinostin on hyvä vaihtoehto yleisnostimeksi.

Tärkeintä on mitoittaa nostin sekä nostovarsiltaan, että nostokapasiteetiltaan huollettavien ajoneuvojen mukaan. Usein nostimen ilmoitettu kapasiteetti, esimerkiksi 3000 kg, riittäisi pakettiautojenkin nostoon mutta nostovarsien ulottuvuus ei silti riitä. Jos nostimella halutaan nostaa pidempiä pakettiautoja, on suositeltavaa valita vähintään 4000 kg nostokapasiteetilla oleva nostin.

Nykyisin lähes kaikki 2-pilarinostimet ovat ns. lattiavapaita malleja, joissa pilareiden väliin jäävään lattiakaistaleeseen ei tule mitään rakenteita tai kynnystä. Tämä helpottaa auton alla liikkumista ja esimerkiksi jäteöljyvaunujen tai vaihteistonostinten käyttöä. Toimintatavasta riippuen sähkökaapelit tai hydrauliletkut vedetään nostimen yläpuolelta pilarilta toiselle.

Huomioi tilan korkeus nostinta valittaessa, sähköjohdot on helppo vetää myös kattoa pitkin mutta hydraulisissa nostimissa letkujen jatkaminen ei ole yhtä helppoa. Osassa edullisimpia sähköhydraulisia nostimia voi olla myös yläkautta vedetty tasausvaijeri, jolloin yläkaari tarvitaan myös tueksi.

Lattiavapaat kaksipilarinostimet kiinnitetään pilarin alaosan laipasta suoraan lattiaan. Koska nostettava kuorma on varren päässä, kohdistuu kiinnityskohtaan suuri vääntömomentti. Tarkista lattian vahvuus ja laatu varmistaaksesi, että nostin voidaan asentaa turvallisesti.

Sähköhydrauliset pilarinostimet on rakennettu niin, että nostoliike toteutetaan pilarin sisään asennettujen hydraulisylinterien avulla, joihin painetta tuottaa pilariin asennettu käyttökoneikko, kun taas sähkömekaanisessa nostimessa käytetään sähkömoottoreiden pyörittämää, pilarin sisällä olevaa pitkää ruuvia, johon nostokelkat on kiinnitetty niin sanotuilla nostomuttereilla. Kun laakeroitu nostoruuvi pyörii, nostomutteri/nostokelkka liikkuu ylös tai alaspäin riippuen pyörityssuunnasta.

Sähköhydraulisissa nostimissa yleensä tarvitaan turvalukkomekanismi, jolla varmistetaan nostimen turvallisuus hydrauliikkapiiriin tulevan vian tai vuodon sattumisen varalta. Laadukkaimmissa nostimissa näitä ei enää ole käytössä, niissä turvallisuus on varmistettu ristiin kytkettyjen hydrauliikkapiirien avulla samoin, kuin kaksoissaksinostimissa.

Näissäkin nostimissa hinta korreloi voimakkaasti laatua. Eroja löytyy varsinkin nostonopeuksissa, mitoituksessa sekä metallirakenteiden / kokoonpanon laadussa.

Sähkömekaanisissa nostimissa turvallisuus on varmistettu nosto/turvamutteripaketilla. Nostomutteri kantaa kuorman ja sen alapuolella on uivalla kiinnityksellä mukana pyörivä turvamutteri, joka ei kanna kuormaa. Jos nostomutteri vaurioituu tai esimerkiksi halkeaa, kuorma putoaa alla olevan turvamutterin päälle, joka kykenee kannattelemaan kuorman ja nostimen toiminta pysähtyy. Nostomutteri on kuluva osa ja sen kuluneisuus tarkistetaan huollon ja vuositarkastusten yhteydessä.

4-pilarinostin

4-pilarinostimen valinta

4-pilarinen autonosturi soveltuu hyvin huolto- ja pyöränsuuntausnostimeksi. Auton nostimelle ajaminen on nopeaa esimerkiksi öljynvaihtohuoltoa varten. 4-pilarinostinten ajosillat saadaan säädettyä vaakatasoon, jolloin nostimella voidaan suorittaa pyörien suuntauksia kaiken tyyppisillä suuntauslaitteilla.


4-pilarinostin voidaan valita tasaisilla ajosilloilla tai siinä voi olla pyöränsuuntausvalmius, jolloin ajosilloissa on upotukset kääntölevyjä varten sekä siltoihin integroidut pitkät liukulevyt taka-akselille.

Pyöränsuuntauskäyttöä ajatellen on huomioitava, minkä mittaiset ajosillat nostimeen halutaan. Pelkkä ajosillan mitta ei kuitenkaan kerro kaikkea, jos nostimessa on edessä upotuskolot kääntölevyille ja takana integroidut, pitkät liukulevyt, jää suunnatttavien autojen suurin akseliväli aina pienemmäksi, kuin ajosillan pituus antaisi ymmärtää.

Esimerkiksi pitkän Mercedes Sprinterin pisin akseliväli on 4350 mm, joten mahtuakseen nostimelle, ajosiltojen on oltava vähintään 5 metriä. Jos Sprinterin on mahduttava suuntauslevyille, sillan on oltava vähintään 5,5 metriä. Myös 3D pyöränsuuntauslaitteet, joissa käytetään nostimen etupuolelle kiinteästi asennettavaa kameratelinettä, asettavat vaatimuksia nostimelle. Pilareiden etäisyyden on oltava riittävän suuri, jotta kamerat näkevät takapyörien target-taulut.

Kevennin eli pyöränvapautusnostin voi olla joko nostimeen integroitu helmoista koko auton ylösnostava ns. helmakevennin tai erillinen ajosiltojen välissä liikuteltava akselista nostava kevenninnostin. Molemmilla on kannattajakuntansa.

Akselikeventimen etuna on se, että sillä voidaan nostaa kaikkia ajoneuvoja mutta vastaavasti sen käyttö ja liikuttelu on hitaampaa kuin helmakeventimen. Helmakevennin on nopea ja sillä saadaan kaikki pyörät vapaaksi yhdellä nostolla mutta vastaavasti se ei sovellu ulottuvuutensa puolesta pidemmille pakettiautoille tai rungollisille autoille. Nykyisin myös voimakkaasti yleistyneet auton pohjien muovitukset sekä sähköautojen akkupaketit hankaloittavat joskus helmakeventimen käyttöä.

4-pilarinostin vie pilariensa takia aina enemmän lattiatilaa, kuin saksi tai suuntaismallinen nostin. Myös nostimen siltojen välissä oleva poikkipalkki hankaloittaa joitakin pidempien autojen etuosassa alta päin tehtäviä töitä.

4-pilarinostinten turvallisuus on varmistettu mekaanisin lukkotarraimin, joita ohjataan sähkömagneeteilla.

4-pilarinostinten nostokapasiteetti on 3,5 tonnista jopa 30 tonniin asti.

Ajosiltanostin

ajosiltanostimet nostimen valinta

Pyöristä nostavia ajosiltanostimia ovat sekä saksinostimet, että parallelogrammiset suuntaisnostimet.

Näissä autonostimissa ei ole tilaa vieviä pilareita ja ne säästävät autokorjaamon lattiatilaa ja mahdollistavat myös leveiden, esimerkiksi matkailuautojen nostamisen. Nostimet voidaan asentaa lattian pintaan tai upottaa lattiaan. Molemmissa tapauksissa autonosturi voidaan asentaa myös läpiajettavaksi. Ajosiltanostimet voidaan varustella huoltokäytön lisäksi myös pyörönsuuntaukseen tai katsastukseen sopivin varustein.

Ajosiltanostimet ovat aina sähköhydraulisia nostimia. Turvallisuus on varmistettu, joko ristiin kytketyin hydrauliikkapiirein tai mekaanisilla lukkotarraimilla. Laadukkaimmat nostimet ovat rakennettu neljällä hydraulisylinterillä, jotka muodostavat ristiin kytketyt sylinteriparit. Kahden erillisen hydrauliikkapiirin käyttö molemmissa saksissa mahdollistaa nostimen tasasuksen hydraulisesti, toisen piirin toiminnan varmistuspiirinä sekä nostimen matalamman rakenteen, koska useampia sylintereitä käytettäessä sylinterien halkaisijat ovat pienemmät. Tällä rakenteella toteutetuissa saksinostimissa ei normaalisti tarvita erillisiä mekaanisia lukkoja eikä normaalisti itse nostimessa ole mitään paineilmalla tai sähköllä toimivia komponentteja.

Ajosiltanostimia ohjataan erillisessä käyttökoneikossa olevan ohjauspaneelin kautta. Koneikko asennetaan vakiotoimituksessa yleensä noin metrin päähän nostimesta mutta usein se ei ole tilojen kannalta paras vaihtoehto. Koneikko voidaan normaalisti siirtää myös kauemmaksi nostimesta jatkamalla hydrauliikkaletkuja. Huomioi, että tämä voi olla vaikeaa, jos kyseessä on aasialainen nostin. Euroopassa on hydrauliikassa yleisesti käytössä tuumamitoitus, kun taas Kiinassa käytetään metristä järjestelmää. Suomesta on vaikeaa löytää hydrauliliittimiä tai -letkuja metrisellä järjestelmällä. Varmista asia nostintoimittajalta etukäteen, koska nostinten letkujen vaihtaminen tulee eteen joka tapauksessa, jos käyttöikä on pitkä. Sama koskee usein myös tiivisteitä ja muita hydrauliikan varaosia.

Ajosilta- ja saksinostimet ovat lähes huoltovapaita. Käytännössä ainoa varsinainen huoltotoimenpide on nostimen nivelten tappien voitelu vaseliinilla. Edullisimmissa versioissa ei nivelissä yleensä ole voitelunippoja, vaan niissä on käytössä kestovoidellut puslat. Kestovoideltu pusla ei ole kestävyydeltään voideltavan nivelen veroinen mutta kestää silti kevyessä käytössä useita vuosia.

Ajosiltanostinten nostokapasiteetti on 3,5 tonnista jopa 35 tonniin.